1992
Димитър Воев - бас, вокал
Катя Атанасова - клавир, вокал
Симеон Воев - китара
1992
Димитър Воев - бас, вокал
Катя Атанасова - клавир, вокал
Симеон Воев - китара
1992
Димитър Воев - бас, вокал
Катя Атанасова - клавир, вокал
Симеон Воев - китара
1992
Димитър Воев - бас, вокал
Катя Атанасова - клавир, вокал
Симеон Воев - китара
1992
Димитър Воев - бас, вокал
Катя Атанасова - клавир, вокал
Симеон Воев - китара
1992
Димитър Воев - бас, вокал
Катя Атанасова - клавир, вокал
Симеон Воев - китара
1992
Димитър Воев - бас, вокал
Катя Атанасова - клавир, вокал
Симеон Воев - китара